Over mij

Als 17 jarige deed ik mijn eerste ervaringen als vrijwilliger binnen het tiener- en jongerenwerk in Buurthuis De Brandaris in Crooswijk. Bij Stichting Sociaal Cultureel Werk Waddinxveen heb ik mijn vrijwilligerswerk voortgezet, ook als bestuurslid, wat uitmondde in mijn eerste contract en had ik mijn “roeping” gevonden.

Ik heb me daarna in OJC Elektra in Sliedrecht een aantal jaren kunnen ontwikkelen in het inpandig jongerenwerk voordat ik in Rotterdam terecht kwam bij het Jongeren Informatie Punt op een omgebouwde stadsbus. 

Na een korte onderbreking bij een andere werkgever om een nieuwe jongerenwerk organisatie op te zetten in Capelle aan den IJssel, de voorloper van LinC, kwam ik weer bij mijn oude werkgever, Stichting JIP Rotterdam, later Stichting JONG Rotterdam uit, ditmaal om een werkervaringsproject voor jongeren op te zetten.

In 1999 heb ik het ambulant jongerenwerk in het centrum van Rotterdam opgezet en een aantal jaren gewerkt als coördinator Jeugdbeleid Centrum.


Na het behalen van mij VO opleiding Supervisie en Coaching ben ik in 2003 in de gelegenheid gesteld mijn eigen afdeling op te zetten binnen Stichting JONG als consulent en trainer, eerst onder de nam PROF, later als Jongerenwerk.nl
In deze functie heb ik me kunnen ontwikkelen als consulent en trainer binnen het sociaal domein met centraal het vak jongerenwerk. Ik heb onder meer trainingen ontwikkeld in binnen en buitenland, methodieken ontwikkeld, in verschillende gemeenten nieuwe vormen van jongerenwerk opgezet, en in Rotterdam en later landelijk me ingezet voor de kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van het jongerenwerk. In Rotterdam ben ik nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid en de rol van het jongerenwerk daar in.

Vanaf 2005 ben ik ook in de gelegenheid geweest om kennis en ervaring op te doen in Europese netwerken en projecten.

Omdat ik het belangrijk vind om een bijdrage te leveren aan de opleiding van aankomend professionals ben ik vijf jaar als part time docent werkzaam geweest op de Hogeschool Rotterdam waar ik onder meer de specialisatie “werken met jeugd en jongeren” opnieuw vormgegeven heb.

Ik heb meer dan twintig jaar ervaring als bestuurslid/voorzitter van verschillende welzijnsorganisaties en ook die invalshoek is voor mij bekend terrein.

Als oud-voorzitter van de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk, BVJong, lever ik nog steeds een bijdrage aan de professionele ontwikkeling van het vakgebied, onder andere door bij te dragen aan de actualisatie van het beroepscompetentieprofiel, de organisatie van de landelijke zoomsessies i.s.m. 1cociaaldomein en NJI, en als lid van de registratiecommissie Sociaal Werk van het Registerplein.

Per 1 januari 2021 geniet ik van mijn pre-pensioen en sinds 1 juni 2022 doe ik dat in Zuid Frankrijk. Ik wil me in blijven zetten voor ons mooie vak van Kinder- en Jongerenwerker en blijf dan ook heel enthousiast als freelancer actief.

Vanaf februari 2018 ben ik ook actief als voice-over / stemacteur.

E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn